Tag Archives: บุหรี่

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณ เลิกบุหรี่

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณ เลิกบุหรี่

Don’ t Wait โครงการเชิญชวนให้คน เลิกบุหรี่ เป็นโครงการท […]

นิโคติน ≠ บุหรี่

นิโคติน

นิโคติน (Nicotine) หลาย ๆ คนต่างก็จดจำสารชนิดนี้ว่าเป็น […]

ควันบุหรี่ไฟฟ้า มีผลกระทบอะไรต่อผู้คนรอบข้างหรือไม่

ควันบุหรี่ไฟฟ้า

ควันบุหรี่ไฟฟ้า หรือแท้จริงแล้วจะต้องเรียกว่า ไอระเหยจา […]

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายหรือไม่ ???

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายหรือไม่

ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่เรื่อย ๆ สำหรับเรื่องที่ว […]

ทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับ Nicotine

Nicotine

นักสูบ บุหรี่ไฟฟ้า หลาย ๆ ท่านหรือคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็ตา […]